VÆLGERFORENINGEN DANMARK

Vælgerforeningen Danmark er en forening af danske vælgere, som er uafhængige af politiske ideologier og partiorganisationer.

Vælgerforeningen Danmark virker for folkestyre - det vil sige direkte demokrati - og arbejder på sigt for en national liste til folketingsvalg.

Vælgerforeningen Danmark støtter kandidater, som er dansksindede, og medvirker til at hævde disse kandidaters politiske immunitet.

Vælgerforeningen Danmark er organiseret med en selvsupplerende ledelse og demokratiske beslutningsprocesser.

Vælgerforeningen Danmark optager medlemmer, der aktivt og loyalt vil arbejde for såvel målsætning som organisationsform.

Hermed konklusionen fra vælgermødet i Valby kulturhus d. 15/2 2013 med tak for godt fremmøde:

Vælgerforeningen Danmark opstiller på egne lister til regionsråds- og kommunevalg 19. november 2013.
Vælgerforeningen Danmark indgår valgforbund med politisk beslægtede lister.
Vælgerforeningen Danmark går til valg på indførelse af direkte demokrati i Danmark.
Hallstein Bjørnbak, formand.

Tlf. 58 26 03 44PRESSEMEDDELELSE 5. november 2013

Vælgerforeningen Danmarks stillerlister er nu godkendt i Region Sjælland samt i Slagelse Kommune. Vælgerforeningen er blevet tildelt det ønskede listebogstav, som bliver bogstav D på stemmesedlen.
Liste D går til valg på indførelse af direkte demokrati i Danmark og har bygningssnedker Michael Kiel, Vestervang 18, Slagelse, som spidskandidat.PRESSEMEDDELELSE 8. november 2013

Regionsrådsvalget den 19. november 2013

Vælgerforeningen Danmark opstiller på egen liste i Region Hovedstaden og har højskoleforstander Hallstein Bjørnbak som spidskandidat. Vælgerforeningen går til valg på indførelse af direkte demokrati i Danmark under listebogstav N.